Το χωριό

το χωριό

Η εικόνα που έχετε στην οθόνη σας είναι αυτή που βλέπει όποιος βρεθεί στα Αλώνια (στη Δεξαμενή) και κάνει μια στροφή γύρω απο τον εαυτό του κατα 360º. Η φωτογραφία αυτή έχει προκύψει από την ένωση 14 φωτογραφιών που τραβήχτηκαν στις 22/4/2006 (Μεγάλη Πρασκευή).